Meer informatie?

Neemt u dan contact met het Ab-Art secretariaat:

Bel 06 454 30 605 of
mail: info@ab-art.nl

SUCCESOPTIE

Wat wordt precies bedoeld met een succesoptie
Het aantal stoelen in onze theaterzaal is in coronatijd 1/3 van het normale aantal. In de Dorpskerk Abcoude is dat ongeveer 2/5. Indien de belangstelling voor een voorstelling groter blijkt dan bij één voorstelling kan worden gehonoreerd, kan een tweede voorstelling op dezelfde dag of avond worden toegevoegd. Dat kan ertoe leiden dat de aanvangstijd van de oorspronkelijke voorstelling enigszins wordt verschoven.

 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID tijdens CORONA

Volgen jullie de richtlijnen van het RIVM?
Ab-Art, het Piet Mondriaan Gebouw en de Dorpskerk Abcoude volgen de regels van het RIVM. Houdt u alstublieft steeds op de hoogte van de laatste aanwijzingen op www.rivm.nl .

Welke gezondheidscheck doet Ab-Art? 
Wij ontvangen u graag in Theater Piet Mondriaan of in de Dorpskerk Abcoude. Wij vragen u echter thuis te blijven, indien:
– u verkoudheidsklachten en/of koorts heeft
– u een huisgenoot heeft die verkoudheidsklachten en/of koorts heeft.
Als u niet alleen komt, kom dan uitsluitend met mensen uit uw eigen huishouden.
Bij de entree staan desinfectiemiddelen. Onze medewerkers ontvangen u aan een balie met spatscherm.

Hoe kom ik veilig op mijn plek in de zaal?
Zowel in Theater Piet Mondriaan als in de Dorpskerk Abcoude worden de looproutes duidelijk aangegeven, zoveel mogelijk met eenrichtingsverkeer. Onze vrijwilligers wijzen u graag de veilige weg.

Is er vrije stoelkeuze in de zaal of kerk?
Neen, om kruisend verkeer te voorkomen kunt u niet zelf een plaats kiezen. Deze wordt u door een vrijwilliger aangewezen. Na afloop van de voorstelling verlaat u de zaal ook weer op aangeven van een vrijwilliger.

Is de lift in het Piet Mondriaan Gebouw in gebruik?
In het Piet Mondriaan Gebouw kan van de lift gebruik gemaakt worden met behulp van een vrijwilliger. Gebruik tegelijk door meerdere personen is alleen toegestaan wanneer men tot één huishouden behoort.

Ik ben aangewezen op een rolstoel of rollator. Kan ik een plaats reserveren?
Als u dit uiterlijk een dag voor de voorstelling aan ons meldt via tel. 06-45430605 of mailt naar info@ab-art.nl kan een plaats voor u en uw eventuele metgezel worden gereserveerd.

Is de garderobe geopend?
De garderobe is gesloten. Eventuele jassen kunnen meegenomen worden in de zaal. Wij vragen u deze veilig aan uw stoel te hangen of onder uw stoel neer te leggen

Zijn de toiletten geopend?
De toiletten zijn op theateravonden geopend. Toiletbezoek kan voor en na de voorstelling. Tijdens de voorstelling is toiletbezoek niet mogelijk. In de toiletruimtes zijn handreiniging- en schoonmaakmiddelen aanwezig.

Moet ik een mondkapje dragen?
Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in het theater verplicht.

Is de bar geopend?
Tot nader order is het niet toegestaan om de bar te openen voor verkoop van dranken en andere consumpties.

Is er een pauze?
Er is geen pauze tijdens de voorstellingen. De voorstellingen duren doorgaans niet langer dan maximaal 1 ¼ uur.


ANDERE VRAGEN

Wat gebeurt er met mijn ticket(s) als een voorstelling wordt geannuleerd door opleving van het coronavirus of door andere omstandigheden?
Uw tickets behouden altijd hun waarde.
–  Indien een geannuleerde voorstelling binnen 30 dagen na de oorspronkelijke speeldatum wordt verschoven naar een nieuwe datum, blijven de tickets gelden voor deze verplaatste voorstelling.
–  Wordt binnen deze termijn van 30 dagen geen nieuwe datum deze voorstelling vastgesteld, dan wordt de waarde van uw ticket(s) omgezet in een digitaal tegoed. Dit kunt u met gebruikmaking van uw klantaccount benutten voor het aanschaffen van tickets van andere voorstellingen.
–  Ook indien u de verplaatste voorstelling als bovenbedoeld door omstandigheden niet kunt of wilt bijwonen, ontvangt u een digitaal tegoed.
–  Bij uw onvoorziene verhindering kunnen uw tickets tot uiterlijk vijf dagen voor een voorstelling worden omgeruild voor entreekaarten voor een andere voorstelling.
In geen geval kan restitutie van uw entreekaarten plaatsvinden. Ook in andere voorkomende gevallen dan hierboven omschreven, krijgt u een digitaal tegoed.

Waarom vindt de kaartverkoop slechts plaats voor de voorstellingen tot 1 januari 2021?
De vijf brancheverenigingen waarin producenten en podia zich hebben georganiseerd, zijn overeengekomen dat in eerste instantie alleen de eerste seizoenshelft, tot 1 januari 2021, aan de coronaomstandigheden wordt aangepast. Aan de hand van de situatie dan zal in oktober 2020 worden besloten of de oorspronkelijke programmering voor de tweede seizoenshelft, van 1 januari tot aan de zomer 2021, al dan niet moet worden veranderd.

Kaartverkoop vindt derhalve alleen nog plaats voor de voorstellingen tot 1 januari 2021. In oktober 2020 wordt besloten wanneer de kaartverkoop voor de tweede seizoenshelft start.

Sommige voorstellingen zijn al dubbel geprogrammeerd, meermaals wordt ook ‘succesoptie’ vermeld. Waarom dit verschil?
Het dubbel programmeren van eenzelfde voorstellingen op één dag of avond gebeurt 1. als onderdeel van de boekingsafspraak met de aanbieders van de voorstelling en 2. in de verwachting dat de belangstelling een dubbele voorstelling  vrijwel zeker rechtvaardigt.
Een succesoptie (tweede voorstelling op dezelfde dag of avond) wordt aan het programma toegevoegd zodra de kaartverkoop daartoe aanleiding geeft.
Tenslotte: sommige artiesten willen slechts één voorstelling op een avond spelen.