< Ga terug


Pierre Bokma en Peter Blok

Een man een man


Is het erg als je je niet meer herinnert waar je het over had voordat je naar de WC ging?
Nee, tenzij je Burghardt en Van Wees heet en op een avond uit eten gaat om de oude vriendschap weer op te pakken. Want dan zou je willen dat je je herinnerde waar je het over had voordat je naar de WC ging.
Anders zou het zomaar kunnen dat zo’n ogenschijnlijk klein detail uitgroeit tot een avond vol wantrouwen, verbaal geweld en miscommunicatie. En dan zou het ook zomaar kunnen dat van de gezworen vriendschap geen spaander heel blijft.

De pers over Een man een man 

Theaterkrant (****): 'De optelsom van een scherpe, valse tekst, mooie acteurs en een goede eindregie maakt van Een man een man, een fijne, irritante, goed gelukte voorstelling.' 
Het Parool: 'Prins en Bloemen schreven een hilarisch stuk waar de verbale ballen in hoog tempo over het net vliegen.’

Tekst: Kees Prins en Roel Bloemen
Spel: Pierre Bokma en Peter Blok
Eindregie: Kees Prins

Vanwege het door corona veroorzaakte geringere aantal stoelen wordt dit toneelstuk vanavond tweemaal gespeeld. 
 

"Een fijne, irritante, goed gelukte voorstelling"